Procedura rozpatrywania reklamacji gastropuls.pl

Procedura rozpatrywania reklamacji

 1. Reklamacje dotyczące wad Towaru Klient powinien kierować do Sprzedawcy w formie pisemnej na adres: Gastropuls.pl ul. Niska 6, 31-305 Kraków. O wysłaniu zawiadomienia można także poinformować Sprzedawcę drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@gastropuls.pl.
 2. W przypadku stwierdzenia, że przesyłka z Towarem jest naruszona, doznała ubytku lub uszkodzenia, Klient powinien złożyć reklamację u Sprzedawcy. Zachęcamy, aby zrobić to niezwłocznie, najlepiej tego samego dnia (nie później niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki). Takie działanie umożliwi dochodzenie roszczeń od przewoźnika.
 3. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis wady Towaru i żądanie Klienta, zachęcamy do dołączenia dokumentacji fotograficznej.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 30 dni. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.
 5. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Sprzedawca podejmie odpowiednie działania.
 6. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami, w tym:
  1) możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/;
  2) możliwość prowadzenia postępowania polubownego przed sądem powszechnym lub sądem polubownym;
  3) możliwość prowadzenia postępowania mediacyjnego z udziałem niezależnego mediatora.